01 Aralık 2017 tarihinde ATATÜRK Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih BAKANOĞULLARI ile Tarımsal Mekanizasyon ve Bilgi Teknolojileri bölüm başkanı Dr. Başak Aydın, Tarımsal Sulam ve Arazi Islah bölüm başkanı Dr. Ülviye Çebi, Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği bölüm başkanı Dr. Erdem BAHAR bölümümüze tarımsal alanlarda yapılabilecek ortak projeleri konuşmak üzere ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret 12 Ekim 2017 tarihinde öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsüne yaptığı ziyaretin devamı niteliğindedir. Öğretim üyelerimiz Yrd.Doç.Dr. Deniz TAŞKIN, Yrd.Doç.Dr. Cem TAŞKIN, doktora öğrencimiz Mühendis Selçuk YAZAR ile yüksek lisans öğrencimiz Eren AKGÜL’ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda tarımsal alanlarda desteklenen proje çağrılarına ortak olarak katılım sağlanması konusunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca tarımsal alanda yapılacak olan doktora ve yüksek lisans tezlerinde geliştirilecek olan prototiplerin enstitüye ait sahalarda test edilmesi ve tarımsal alanlardaki teknolojik alt yapı ihtiyaçların belirlenmesi konusunda ortak çalışımalar yapılmasına karar verilmiştir. Ziyaretten sonra bölümüze ait laboratuarlar gezilerek, bölüm öğrencilerimizin katıldığı OPENZEKA MARC yarışmasına katılacak olan araç incelenmiştir.